กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายโก๋ยถึงนานางละออง บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6  
 

ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการลงหินคลุกสู่พื้นที่การเกษตร สายนานายโก๋ยถึงนานางละออง บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 6

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ม.ค. 2562 เวลา 17.33 น. โดย คุณ สุรีย์พร โชคบัณฑิต

ผู้เข้าชม 41 ท่าน