กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
     
 
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินบุคลากรถ่ายโอน สถานีสูบน้ำ โครงการยาเสพติด (โอนวันที่ 26 ก.ค.55) [ 27 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 805 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นค่าตอบแทน,เงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก  [ 26 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2222 
 
การตรวจสอบการคลัง ของ อปท. ประจำปี 2555 (แผนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นน) [ 23 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1152 
 
สำรวจครุภัณฑ์สำนักงาน [ 20 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 583 
 
การขอถอนคืนเงินค่าปรับตามมติคณะรัฐมนตรี [ 17 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 4198 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 2/2555 (เงินเข้า 29 มิ.ย.55) [ 17 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1858 
 
 [ 16 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 522 
 
การประชุมพิจารณาโครงการที่อปท.ขอตั้งจ่ายเงินอุดหนุนฯ [ 13 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1061 
 
การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกฏหมาย ตำแหน่ง นิติกร (พ.ต.ก.) [ 12 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 905 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กงวด 3(มิถุนายน) และเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมตั้งด่านตรวจตราและเฝ้าระวัง [ 11 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 1246 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6-2555 [ 11 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 2311 
 
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2555 [ 11 ก.ค. 2555 ]    อ่าน 766 
 
<< หน้าแรก...     242      243      244      245     (246)     247      248      249      250     ....หน้าสุดท้าย >> 293