กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 3(ก.พ.-พ.ค.55)และเงินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 24 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1309 
 
การรายงานข้อมูลอัตรากำลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1957 
 
แบบสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของ อปท. [ 23 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 3261 
 
แบบสำรวจข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 23 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1308 
 
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. ประจำปี ๒๕๕๔-๒๕๕๕ [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1753 
 
สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔-๒๕๕๕ [ 22 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 554 
 
รายละเอียดรายการครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) [ 18 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 2401 
 
กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยี่ยวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษยายน 52 [ 18 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 981 
 
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนตุลาคม 2553 [ 17 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1061 
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 14 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 628 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 30 เม.ย.55) [ 8 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1307 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย.-มิ.ย.55) [ 8 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 900 
 
<< หน้าแรก...     238      239      240      241     (242)     243      244      245      246     ....หน้าสุดท้าย >> 286