หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
กำหนดการอบรมโครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานครูในสังกัด อปท.ที่ได้รับการบรรจุใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 13 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1343 
 
แจ้งเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ รุ่นที่ 3 - 6 [ 12 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 875 
 
การจ่ายค่าลงทะเบียน โครงการอบรมหลักสูตรงานสารบรรณฯ [ 12 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 645 
 
การจ่ายค่าลงทะเบียน โครงการอบรมปฐมนิเทศพนักงานครูฯ [ 12 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 657 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1216 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 408 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 926 
 
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ชัยภูมิ [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1132 
 
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ชัยภูมิ [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 2533 
 
ประกาศหลักเกณฑ์ ก.ท.จ.ชัยภูมิ [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1220 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2555 [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 1876 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกสรเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2555 ]    อ่าน 723 
 
<< หน้าแรก...     237      238      239      240     (241)     242      243      244      245     ....หน้าสุดท้าย >> 299