หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 
 
 
 
 
สำรวจข้อมูลขรก.ครู,พนักงานครู (รวมถึงพนักงานจ้างตำแหน่ง ผช.ครูผดด.,ผช.หน.ศูนย์ฯ,ผช.ผดด.,ผดด.ที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา [ 19 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 441 
 
การจัดสรรงบประมาณฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปี 2556 งวดที่ 1 [ 19 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 1507 
 
***แจ้งเพิ่มเติม***ปรับกำหนดการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ผดด. ปี 2556 [ 14 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 1867 
 
ส่งแผนตรวจติดตามและนิเทศการคลัง การบัญชี และพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 1140 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1-2556 [ 13 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 1716 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 [ 12 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 955 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2556 เงินอุดหนุนเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 12 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 680 
 
เลือกตั้ง [ 12 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 587 
 
***ด่วนที่สุด*** สำรวจข้อมูลคุณสมบัติผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 12 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 1203 
 
การบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 862 
 
รายงานสถานะการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 1366 
 
การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีงบประมาณ 2556 (รายการค่าจัดการเรียนการสอน) [ 11 ก.พ. 2556 ]    อ่าน 9428 
 
<< หน้าแรก...     232      233      234      235     (236)     237      238      239      240     ....หน้าสุดท้าย >> 299