กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
สินค้าผ้าไหม  (จังหวัด ชัยภูมิ)
 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : สินค้าผ้าไหม
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล
 
ราคา : บาท
 
ผลิตโดย : ชุมชนบ้านเต่า
 
ติดต่อ : ต.บ้านเต่า อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ
 
ผู้เข้าชม 58 ท่าน