กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร่้อมถนนรางวีภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองโพนงาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   12 ก.ย. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) วันที่ 11 ก.ย. 61   11 ก.ย. 2561 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วันที่ 11 ก.ย. 61   11 ก.ย. 2561 4
ข่าวกิจกรรม อบต.โสกปลาดุก   โครงการเตรียมความพร้อมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชัยภูมิ   11 ก.ย. 2561 8
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองไผ่   โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ประจำปีงบประมาณ 2561   11 ก.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดอนหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 ก.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม อบต.นาฝาย   โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย ปีงบประมาณ 2561   11 ก.ย. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านโนนน้ำคำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 ก.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านสารจอดเก่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   11 ก.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองโพนงาม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    10 ก.ย. 2561 6
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10     ....หน้าสุดท้าย >> 563