กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   12 ก.พ. 2562 14
ราคากลาง ทต.บ้านเป้า   การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางวัสดุโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียว   12 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค   12 ก.พ. 2562 25
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านแท่น   ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคล   12 ก.พ. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล สายบริหาร    12 ก.พ. 2562 18
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ท่าหินโงม   ประกาศประชาสัมพันธ์ รับโอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล สายบริหาร    12 ก.พ. 2562 29
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 11/02/2562   11 ก.พ. 2562 26
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์เผยแผ่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/02/2562   11 ก.พ. 2562 25
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์เผยแผ่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11/02/2562   11 ก.พ. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 11/02/2562   11 ก.พ. 2562 14
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 663