กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562   12 ต.ค. 2561 12
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองแวง   กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยผู้สูงอายุ   12 ต.ค. 2561 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านเต่า   ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2561   12 ต.ค. 2561 9
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองแวง   อบรมโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น   12 ต.ค. 2561 13
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองบัวแดง   งานบริการประชาชน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561   11 ต.ค. 2561 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ......   11 ต.ค. 2561 85
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 ต.ค. 61   11 ต.ค. 2561 22
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โสกปลาดุก   ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง สส. จังหวัดชัยภูมิ   10 ต.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย    10 ต.ค. 2561 19
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สถ.จ.ชัยภูมิ   ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน วันทีี่ 9 ตุุลาคม 2561   9 ต.ค. 2561 13
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 576