กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่าหินโงม   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 มิ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษ๊์การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบญานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑   18 มิ.ย. 2561 52
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.ท่าหินโงม   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   18 มิ.ย. 2561 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๑   18 มิ.ย. 2561 28
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองแวง   วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุง(ตอนล่าง)อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ    18 มิ.ย. 2561 8
ประกาศสอบราคา อบต.วังชมภู   โครงการจ้างเหมาก่อสร้างติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบ RO พร้อมโรงกรองน้ำ บ้านห้วยหัน หมู่ที่ 4    16 มิ.ย. 2561 7
ประกาศสอบราคา อบต.วังชมภู   โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 3    16 มิ.ย. 2561 9
ประกาศสอบราคา อบต.วังชมภู   โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองพวง หมู่ที่ 2    16 มิ.ย. 2561 6
ประกาศสอบราคา อบต.วังชมภู   โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงรั้วศาลาเอนกประสงค์ บ้านนางแดดโคก หมู่ที่ 1    16 มิ.ย. 2561 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   รายงานผลการจัดทำถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียก อบต.หนองคอนไทย อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ   15 มิ.ย. 2561 30
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 503