กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ)   19 มิ.ย. 2561 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   รายงานผลการอบรมการจัดทำบ่อหมักชีวภาพ ทต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   19 มิ.ย. 2561 13
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเต่า      19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเต่า   โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลิอดออก ประจำปี 2561   19 มิ.ย. 2561 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   รายงานผลการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวกิจกรรม ทต.บ้านเต่า   การออกให้บริการประชาชน รับชำระภาษีนอกสถานที่    19 มิ.ย. 2561 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คอนสาร   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคอนสาร   19 มิ.ย. 2561 4
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   ประกาศขายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 19 มิ.ย. 2561   19 มิ.ย. 2561 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   รายงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป "ผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย" ทต.หนองบัวแดง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ   19 มิ.ย. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด ชัยภูมิ   รายงานการจัดทำถังขยะอินทรีย์/ขยะเปียก อบต.กวางโจน อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ   18 มิ.ย. 2561 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 503