กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 [ 26 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1482 
 
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [ 17 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 886 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2553 (เงินเข้า 5 สค.53) [ 9 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1525 
 
ประกาศหลักเกณฑ์ฯ เรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีฯ 2554 [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 989 
 
แจ้งประชุมผู้บริหารฯครั้งที่ 8-53 [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 1028 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารฯครั้งที่7-53 [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 982 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารฯครั้งที่7-53 [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 960 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7-2553 [ 2 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 2102 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7-2553 [ 2 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 839 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่7,8,9 [ 2 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 993 
 
เร่งรัดรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (ด่านที่สุด) [ 21 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 935 
 
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 7-8-9 [ 19 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 959 
 
<< หน้าแรก...     242      243      244      245     (246)     247      248      249      250     ....หน้าสุดท้าย >> 261