กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
สำรวจข้อมูลรถประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1074 
 
แจ้งการโอนเงินเดือน ค่าจ้างฯ ครูและบุคลากรถ่ายโอน และโครงการเรียนฟรี 15 ปี (โอน 13 มค.55) [ 16 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 991 
 
แบบรายงานเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (แบบขั้นได) ตกเิบิก [ 14 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1984 
 
แจ้งมติ ก.อบต จังหวัดชัยภูมิ 12-2554 [ 13 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2407 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุฯ e-GP (เพิ่มเติม) [ 9 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 1068 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 9 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 615 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด 12-2554 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2228 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด 12-2554 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 2192 
 
โครงการสัมมนาผู้ดูแลเด็กดีเด่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 5 ม.ค. 2555 ]    อ่าน 937 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12-2554 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 2107 
 
 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 968 
 
 [ 30 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 577 
 
<< หน้าแรก...     240      241      242      243     (244)     245      246      247      248     ....หน้าสุดท้าย >> 281