กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้เช้าร่วมประชุม e-GP รุ่นที่ 21 วันที่ 16-18 ตุลาคม 2554 [ 10 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 995 
 
แจ้งการโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ งวด 3 (เพิ่มเติม) (โอน 7 ตค.54) [ 8 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1221 
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง [ 6 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 2269 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2554 [ 6 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1951 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 9-2554 [ 6 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 928 
 
การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ [ 4 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1339 
 
แจ้งการโอนเงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้แก่ อปท. (โอน 29 กย.54) [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1213 
 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เข้าบัญชี 28 กย.54) [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1345 
 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เข้าบัญชี 14 กย.54) [ 29 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1260 
 
แจ้งการโอนเงินบุคลากรและครูถ่ายโอน และค่ากระแสไฟฟ้า (โอน 27 กย.54) [ 27 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 1132 
 
กำหนดการส่งผลงานข้าราชการครู พนักงานครูฯ สังกัด อปท.รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๔ และกรณีเยียวยารอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๑ [ 26 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 751 
 
สำรวจสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการค้างเบิก ของบุคลากรถ่ายโอนปีงบประมาณ2554 [ 26 ก.ย. 2554 ]    อ่าน 754 
 
<< หน้าแรก...     238      239      240      241     (242)     243      244      245      246     ....หน้าสุดท้าย >> 275