กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
ปรับแผนตรวจการเงินการบัญชีและการพัสดุ อปท 2554 ครั้งที่ 2 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1035 
 
 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 732 
 
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 27 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1345 
 
แจ้งกำหนดการอบรมชี้แจงเพื่อสร้งความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ [ 26 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 889 
 
แจ้งการโอนเงินให้กับ อปท. (โอน 25 เม.ย.54) โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ [ 26 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1309 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ก.ค.53 ให้แก่ อปท. [ 26 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1112 
 
กำหนดการโครงการอบรมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1063 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 [ 10 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1337 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 10 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 12708 
 
ประชาสัมพันธ์ระเบียบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการฌาปณกิจสงเคราะห์ฯ [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1992 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 3-2554 (เพิ่มเติมเอกสาร 5.4) หน้า 2 [ 5 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 940 
 
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี [ 4 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1321 
 
<< หน้าแรก...     237      238      239      240     (241)     242      243      244      245     ....หน้าสุดท้าย >> 266