กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เงินอุดหนุนค่าเงินเดือนครุค่าจ้างประจำและเงินควบ(ครูที่ผ่านการประเมิน) [ 3 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 832 
 
การรายงานการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการครู [ 2 เม.ย. 2555 ]    อ่าน 910 
 
แจ้งการโอนเงินให้กับ อปท. (โอน 30 มี.ค.55) โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1210 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 28 มี.ค.55) [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 2168 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 1/2555 (เงินเข้า 30 มี.ค.55) [ 30 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 2072 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าเงินเดือนครูค่าจ้างประจำและเงินควบ ครั้งที่ 3 (มี.ค.-มิ.ย.55) [ 29 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1281 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ(ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) [ 29 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 888 
 
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 29 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 857 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 2(มกราคม 2555) [ 26 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1182 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2(ก.พ.-มี.ค.55) [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1008 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่๓ [ 22 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1171 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ งวดที่ 1 [ 21 มี.ค. 2555 ]    อ่าน 1056 
 
<< หน้าแรก...     236      237      238      239     (240)     241      242      243      244     ....หน้าสุดท้าย >> 281