กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 936 
 
ขยายระยะเวลายกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคาร [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 782 
 
หารือข้อพิจารณาเกี่ยวกับการยกเว้นเสียค่าตอบแทนรายปีสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 768 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 1(ตุลาคม-ธันวาคม 2554) [ 29 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1165 
 
แจ้งแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 55 (แบบขั้นบันได) [ 19 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 25946 
 
สำรวจปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP [ 15 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1717 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัด 11-2554 [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 2173 
 
แจ้งมติ ก.อบต.ครั้งที่ 11/2554 [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 2387 
 
แจ้งแนวทางการจัดสรรงบประมาณเบี้ยผู้สูงอายุ ปี 2555 งวดที่ 1 (เพิ่มเติม) [ 9 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 2825 
 
แจ้งโอนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - ผู้พิการ [ 6 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1126 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 11-2554 [ 2 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 2396 
 
จัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 งวดที่ 1 [ 1 ธ.ค. 2554 ]    อ่าน 1474 
 
<< หน้าแรก...     235      236      237      238     (239)     240      241      242      243     ....หน้าสุดท้าย >> 275