กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2552 ผ่านระบบ Internet [ 5 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1816 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 1/53 [ 5 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1131 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารท้องถิ่น 5 ม.ค. 53 [ 5 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 1088 
 
แจ้งมติที่ประชุม ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 1/53 [ 4 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2672 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 29 ม.ค.53) [ 3 ก.พ. 2553 ]    อ่าน 2692 
 
แจ้งการโอนเงินบุคลากร+ครูถ่ายโอน,ผดด.,สถานีสูบน้ำไฟฟ้า ประจำเดือน มค.53 (โอน 27 มค.53) [ 27 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1320 
 
รายงานเงินอุดหนุนท่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1509 
 
การเข้าร่วมเพื่อคัดเลือกเงินรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ ปี 2552 [ 19 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1372 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ [ 11 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1321 
 
รายงานผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 [ 11 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 2047 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 12-2552 [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 1119 
 
 [ 8 ม.ค. 2553 ]    อ่าน 982 
 
<< หน้าแรก...     235      236      237      238     (239)     240      241      242      243     ....หน้าสุดท้าย >> 246