กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
โครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล [ 14 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 811 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ให้กับ อปท. (โอน 10 มี.ค.54) [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1437 
 
ขออนุเคราะห์ความร่วมมือในการประสานงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) สาขาบริการดานอสังหาริมทรัพย์ฯ [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1320 
 
การรายงานการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2554 [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1912 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 3) [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1022 
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547 - 2553 [ 10 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1273 
 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้า 28 ก.พ.54) [ 9 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1321 
 
แจ้งการจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ (โอน 2 มี.ค.54) [ 4 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2497 
 
การสั่งจ่ายเช็คการจัดแข่งขันฟุตบอลอาวุโสชิงแชมป์โลกครั้งที่๖จังหวัดชัยภูมิ [ 4 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1165 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2-2554 [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 2022 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 2-2554 [ 3 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 1257 
 
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. [ 1 มี.ค. 2554 ]    อ่าน 11283 
 
<< หน้าแรก...     233      234      235      236     (237)     238      239      240      241     ....หน้าสุดท้าย >> 261