กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารฯครั้งที่7-53 [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 979 
 
รายงานการประชุมผู้บริหารฯครั้งที่7-53 [ 4 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 954 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7-2553 [ 2 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 2095 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7-2553 [ 2 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 833 
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่7,8,9 [ 2 ส.ค. 2553 ]    อ่าน 989 
 
เร่งรัดรายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไป (ด่านที่สุด) [ 21 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 933 
 
กำหนดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ รุ่นที่ 7-8-9 [ 19 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 956 
 
แจ้งการโอนเงินค่าอาหารกลางวัน เทอม 1/2553 [ 15 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1248 
 
การตรวจติดตาม และนิเทศงานการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน [ 15 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 975 
 
ขอข้อมูลงบประมาณของ อปท. 3 ปีย้อนหลัง (ด้านรายได้) [ 12 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1449 
 
การโอนเงินชำระค่าลงทะเบียนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ [ 2 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 1071 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 6-2553 [ 2 ก.ค. 2553 ]    อ่าน 2229 
 
<< หน้าแรก...     233      234      235      236     (237)     238      239      240      241     ....หน้าสุดท้าย >> 251