กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.55) [ 19 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1215 
 
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติจัดตั้่งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล [ 19 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 945 
 
 [ 19 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 423 
 
แบบจัดเก็บข้อมูลฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ๒๕๕๓-๒๕๕๔ [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1348 
 
แบบจัดเก็บข้อมูลฐานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ๒๕๕๓-๒๕๕๔ [ 14 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 459 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวด 3(ก.พ.-พ.ค.55)เป็นค่าตอบแทนและสวัสดิการครู ผดด. ,ค่าตอบแทน ผดด  [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 618 
 
แจ้งโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนศูนย์เด็กเล็ก งวด 3 (ครั้งที่ 2) เป็นเงินเดือนและสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก,ค่าตอบแทน ผดด. [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 2293 
 
แจ้งการโอนเงินให้กับ อปท.(บุคลากร+ครู+สถานีสูบน้ำ) วันที่โอน 8 มิย.55 [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 1141 
 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของ อปท.(ฉบับที่2) พ.ศ.2555 [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 4120 
 
การประชุมซักซ้อมการปฏิบัติการจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่นของ อปท. [ 11 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 2601 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขอคืนค่าปรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ [ 8 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 2622 
 
การสำรวจจำนวนผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติที่บรรจุและแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กฯ ปี 2555 [ 6 มิ.ย. 2555 ]    อ่าน 3747 
 
<< หน้าแรก...     232      233      234      235     (236)     237      238      239      240     ....หน้าสุดท้าย >> 281