กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1003 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๓ [ 17 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 972 
 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 3/2554 (เงินเข้า 5 ส.ค.54) [ 9 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 2269 
 
การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการเงินการคลังของ อปท. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 8 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1650 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 (กรณีเยียวยารอบเดือน เม.ย.51 รอบสามเดือน) [ 8 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 951 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 (กรณีเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้นรอบเดือน ต.ค.52) [ 8 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 843 
 
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 8 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1989 
 
ส่งผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 849 
 
แจ้งการโอนเงินค่านิติกรรมที่ดิน (เงินเข้าบัญชี 29 กค.54) [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1332 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 [ 4 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 932 
 
กำหนดระยะเวลาการจัดทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ [ 2 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1383 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 7-2554 [ 1 ส.ค. 2554 ]    อ่าน 1759 
 
<< หน้าแรก...     232      233      234      235     (236)     237      238      239      240     ....หน้าสุดท้าย >> 266