กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
แจ้งประกาศ ก.ท.จ.ชัยภูมิ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือ ก.ท.รับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง [ 6 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1661 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4-2554 [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1767 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 4-2554 [ 4 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 813 
 
ปรับแผนตรวจการเงินการบัญชีและการพัสดุ อปท 2554 ครั้งที่ 2 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 1034 
 
 [ 3 พ.ค. 2554 ]    อ่าน 730 
 
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 [ 27 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1344 
 
แจ้งกำหนดการอบรมชี้แจงเพื่อสร้งความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ [ 26 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 888 
 
แจ้งการโอนเงินให้กับ อปท. (โอน 25 เม.ย.54) โอนโดย สถ.จ.ชัยภูมิ [ 26 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1308 
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน ก.ค.53 ให้แก่ อปท. [ 26 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1111 
 
กำหนดการโครงการอบรมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจในระเบียบ มท ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ [ 22 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1062 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 [ 10 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 1336 
 
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล [ 10 เม.ย. 2554 ]    อ่าน 12681 
 
<< หน้าแรก...     231      232      233      234     (235)     236      237      238      239     ....หน้าสุดท้าย >> 261