กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ ไตรมาสที่ 1 [ 8 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1265 
 
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบด้านการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ของ อปท. [ 7 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1264 
 
สำรวจข้อมูลการเลื่อนขั้นเงินเดือน ขรก.ครู/พนักงานครู สังกัด อปท. [ 7 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 1531 
 
การอนุมัติกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 969 
 
สำรวจข้อมูลคนพิการในการจัดสรรงบประมาณฯ เบี้ยความพิการ ปี 55 งวดที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค.54) [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 892 
 
แนวทางการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ปี 56 [ 3 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 3597 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 3666 
 
แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๔ [ 2 พ.ย. 2554 ]    อ่าน 2658 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1445 
 
แจ้งมติ ก.ท.จ.ชัยภูมิ ครั้งที่ 10-2554 [ 31 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1925 
 
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน [ 25 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1093 
 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป (งวดที่ 1) [ 20 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1369 
 
<< หน้าแรก...     228      229      230      231     (232)     233      234      235      236     ....หน้าสุดท้าย >> 266