กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
     
 
 
 
 
 
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 [ 30 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 977 
 
ขอเชิญร่วมประชุมการพิจารณากรอบโครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาล ครั้งที่ 3-2555 [ 30 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 613 
 
ขอเชิญร่วมประชุมการพิจารณากรอบโครงสร้างอัตรากำลังของเทศบาล ครั้งที่ 3-2555 [ 30 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 574 
 
คะแนน core team ฉบับแก้ไข ด้านที่ 1 และด้านที่ 2 [ 30 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1593 
 
 [ 30 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 607 
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 28 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 797 
 
แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นทุนการศึกษาผู้ดูแลเด็ก [ 27 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1076 
 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม (เดือนเมษายน - กันยายน 2554) [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1476 
 
เร่งรัดการลงข้อมูล e-plan ประจำปี 2555 [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1067 
 
สำรวจสภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 24 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 952 
 
การจัดสรรงบประมาณทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปีงบประมาณ 2555  [ 20 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 1242 
 
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  [ 19 ส.ค. 2555 ]    อ่าน 843 
 
<< หน้าแรก...     228      229      230      231     (232)     233      234      235      236     ....หน้าสุดท้าย >> 281