ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
เทศบาลตำบลบ้านเต่า
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 21 ก.พ. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2562200,909113,804----------314,713
25611161068,27998,8016,53049,18546,23934,73932,26176,32458,691186,543597,814
ยอดยกมาตั้งแต่ 20 มี.ค. 2561 ถึง 31 ต.ค. 2560   -912,527
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2561
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี